Seçme ve Yerleştirme
Aramıza yeni katılacak çalışanlarımızı, başarının insan kaynağına dayandığı ilkesi ile değerlendirmek en öncelikli hedefimizdir. Görevleriyle ilgili yeterli donanıma sahip veya yetiştirilmek üzere aramıza yeni katılacak çalışanlarımızı; hedeflerimize paralel, ihtiyaç duyulan yetkinliklere sahip ve ortak değerlerimizi benimseyerek, yaşatacak adaylar arasından tercih ederiz. İşe alım sürecinde Yetkinlik Bazlı Mülakat, Sözel, Sayısal ve Genel Yetenek Testleri uygulamaktayız.

 

Eğitim
Biçen Gıda İK tarafından, tüm çalışanların organizasyon üzerindeki katma değerlerini artırmak amacıyla hem kendilerini hem de işlerini geliştirmeye yönelik, her düzey için farklı içeriklerde hazırlanan eğitim programları uygulanmaktadır. Bu eğitim programları ile amacımız; tüm çalışanlarımıza eğitim ve gelişimleri için eşit olanak ve fırsat sağlayarak, yerinde getirdiği görev ile ilgili bilgi ve beceri düzeyini artırmak ve kariyer planları ile ilişkili olarak bir sonraki görevinde ihtiyaç duyacağı bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

 

Performans Yönetimi
Uyguladığımız “Performans Yönetim Sistemi” ile çalışanların kendilerine verilen kişisel hedefleri gerçekleştirmeleri ve dolayısı ile şirket hedeflerine ulaşılması amaçlanmaktadır. Bu sayede kendi alanlarında başarılı olmaları için, gerekli temel yetkinlikleri geliştirmeleri sağlanır. Performans Değerlendirme Sistemi’nin çıktılarına göre, çalışanlarımızın kariyer planları yapılarak, eğitim ve gelişim süreçlerinin programlanması başta olmak üzere, Bölümler/Şirketler arasında rotasyon imkânları ve terfi olanakları yaratılır.

 

Yetkinlik Değerlendirme
Şirket hedeflerine paralel belirlenmiş yetkinlikler doğrultusunda, tüm çalışanların geleceğe dönük potansiyelleri belirlenerek, gelişim ihtiyaçları doğrultusunda somut ve objektif bir değerlendirme yapılır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kariyer gelişimini desteklemek için Gelişim Merkezi Programı uygulanır.

 

Kariyer Planlama
Şirketimizde her çalışana fırsat sağlayan, gelecek hedeflerimize ulaşabilmek için çalışanlarımızı kendi alanlarında geliştirebileceğimiz, devamlılık arz eden bir kariyer planlama süreci uygulanır. Kariyer yönetimi ile şirket ihtiyaçlarını, çalışanların yeteneklerini, ilgi ve gereksinimlerini, yaklaşım ve değerlerini göz önünde bulundurarak çalışanların kariyer hedeflerini belirlemelerine olanak tanınmaktadır.

 

Yetenek Yönetimi
Şirketimiz, “Yetenek Yönetimi Programı” ile çalışanların sahip oldukları yetenekleri ön plana çıkarmayı hedeflemektedir. Yetenekleri doğrultusunda değerlendirilen çalışanlar, özelliklerine uygun görevlere yönlendirilmektedir. Bu sistem ile birlikte, verimliliği ve motivasyonu yüksek bir çalışan profilini destekleyerek, çalışanların kariyer planlamalarına ışık tutmayı hedeflemekteyiz.

 

Ücret Yönetimi
Şirketimizin ücret politikasının amacı, dengeli bir ücret yapısının oluşturulması, performans yönetimine önemli bir motivasyon aracı olarak destek olunması, ücretlerin ihtiyaç duyulan insan kaynağını organizasyona çekecek ve kalıcı olmasını sağlayacak şekilde piyasa koşullarına duyarlı bir şekilde yönetilmesidir.


Sosyal Medyada Biçen

DAHA FAZLA GÖSTER